Exempel på aktuella föreläsningarHypnotisera dig till framgång


Vi skall alla lyckas. Att se möjligheter i utmaningar och hinder. Allt är möjligt om du är överens med din hjärna. Ronnie håller uppskattade föreläsningar om att använda hypnos och hypnotiska tekniker för att komma framåt.
I föreläsningen varvas praktiska tips om hur tankar skall användas och påverksas. Samtidigt förklaras hypnos och hur vardagliga funktioner kan styra våra beslut.

En föreläsning brukar vara i cirka 1 - 1½ timma beroende på frågor och diskussioner som blir.

Lagom antal för en föreläsning är 10 - 15 personer.

Moln och teknik


Den spännande balansen mellan nytt och gammalt driver teknik och mänsklighet framåt. Ronnie håller föreläsningar och tekniska utmaningar och mänskliga utmaningar med att använda publika moln inom IT.

Intresserad eller något annat spännande ? - kontakta mig